Su kiekvienu klientu derinamos individualiai, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbuotojų skaičių, dokumentų kiekį.