Savo paslaugas teikiame visoje Lietuvoje visų teisinių formų organizacijoms:

 • Akcinėms bendrovėms (AB)
 • Uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB)
 • Žemės ūkio bendrovėms (ŽŪB)
 • Ūkinėms bendrijoms (ŪB)
 • Individualioms įmonėms (IĮ)
 • Viešosioms įmonėms (VĮ)
 • Mažosioms bendrijoms (MB)
 • Asmenims, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas

Teisinės:

 • Įmonių steigimas
 • Įmonių reorganizavimas (skaidymas, jungimas)
 • Įmonių likvidavimas
 • Akcinio kapitalo didinimas/ mažinimas
 • Juridinių asmenų vidaus dokumentų rengimas

Buhalterinės:

 • Pirminių apskaitos dokumentų apskaitymas
 • Atsargų sandėlyje apskaita
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Darbo užmokesčio apskaita
 • Mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų sudarymas ir pateikimas VMI, SODRAI
 • Ataskaitų Statistikos departamentui, Muitinei, Aplinkos apsaugos ministerijai ir kitoms institucijoms ruošimas ir pateikimas
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas
 • Kitos finansinės ataskaitos
 • Apleistos buhalterinės apskaitos sudarymas
 • Atstovavimas klientui VMI, Sodroje, Juridinių asmenų registre, bankuose ir kitose įstaigose
 • Ataskaitų vadovybei sudarymas
 • Konsultacijos, informacija, patarimai
 • Vyr.buhalterio funkcijos
 • Pajamų deklaracijų asmenims užpildymas